Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 163

Conţinut

 
Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu 
diplomă de master sau echivalentă acesteia.

; C. Studentul-doctorand 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43