Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 159

Conţinut(1) Programul de studii universitare de doctorat se desfăşoară în
cadrul unei şcoli doctorale sub coordonarea unui conducător de
doctorat şi cuprinde: 

a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în
cadrul şcolii doctorale;

b) un program individual de cercetare ştiinţifică sau creaţie
artistică.

(2) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata
studiilor universitare de doctorat respectă 
reglementările în cauză.

 (3) Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regulă, de 3 ani. În situaţii speciale, 
durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungită cu 1 - 2 ani, cu aprobarea senatului 
universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile. 
(4) O şcoală doctorală poate recunoaşte, conform regulamentului propriu de organizare şi desfăşurare a 
studiilor universitare de doctorat şi în condiţiile prezentei legi, parcurgerea unor stagii anterioare de doctorat 
şi/sau a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi sau în centre 
de cercetare de prestigiu, precum şi recunoaşterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii 
universitare de master de cercetare. 
(5) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul instituţional propriu de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. Durata 
acestor studii se prelungeşte, în consecinţă, cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 
(6) Curriculumul de pregătire şi programul de cercetare sunt stabilite de conducătorul de doctorat şi de 
şcoala doctorală. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06