Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 131

Conţinut (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din misiunea asumată, orice instituţie de învăţământ 
superior poate cuprinde următoarele componente organizatorice: facultăţi, departamente, institute, centre sau 
laboratoare, unităţi de proiectare, centre de consultanţă, clinici universitare, studiouri şi ateliere artistice, 
teatre, muzee, centre pentru formarea continuă a resurselor umane, unităţi de microproducţie şi prestări 
servicii, staţiuni experimentale sau alte entităţi pentru activităţi de producţie şi transfer de cunoaştere şi 
tehnologie. În structura instituţiilor de învăţământ superior funcţionează servicii tehnico-administrative. 
(2) Instituţia de învăţământ superior poate înfiinţa, pe perioadă determinatăşi pe proiecte, unităţi de 
cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care au autonomie şi statute proprii, 
aprobate de senatul universitar. 
(3) Componentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt organizate de fiecare instituţie de învăţământ superior, 
astfel încât instituţia să îşi realizeze misiunea, să asigure criteriile şi standardele de calitate, să gestioneze în 
mod eficient activităţile de învăţământ, cercetare, producţie sau transfer cognitiv şi tehnologic şi să asigure 
sprijinul administrativ adecvat membrilor comunităţii universitare. 


actualizat la 2023-08-17 15:01:06