Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 129

Conţinut


(1) Instituţiile de învăţământ superior pot înfiinţa, singure sau
prin asociere, societăţi, fundaţii, asociaţii, unităţi de învăţământ
preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform
prevederilor legale.  Condiţia ca acestea să se înfiinţeze este aceea
ca ele să contribuie la creşterea performanţelor instituţiei şi să nu
influenţeze negativ în niciun fel activităţile de învăţământ,
cercetare şi consultanţă.

(2) Instituţiile de învăţământ superior pot constitui consorţii,
inclusiv cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract
de parteneriat, conform legislaţiei în vigoare.

(3) La constituirea societăţilor comerciale, a fundaţiilor sau a
asociaţiilor, instituţia de învăţământ superior de stat poate
contribui exclusiv cu bani, brevete de invenţie şi alte drepturi de
proprietate industrială.  Universitatea poate acorda prin contract
dreptul de administrare şi folosinţă asupra bunurilor patrimoniale
societăţilor comerciale sau asociaţiilor în care are calitatea de
asociat sau acţionar ori fundaţiilor în care are calitatea de
fondator, cu aprobarea senatului universitar. Dreptul de folosinţă şi
administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui
aport al universităţii la capitalul social al unei societăţi
comerciale, fundaţii sau asociaţii.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43