Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Prevederi aplicabile organizaţiilor care beneficiază de finanţare publică

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-16
CITAT:  
Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finanţare şi din fonduri publice sunt 
obligate să asigure: 
a) dezvoltarea bazei tehnico-ştiinţifice, actualizarea documentaţiei ştiinţifice de interes naţional, precum şi 
utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare; 
b) urmărirea realizării transferului tehnologic; 

 c) adoptarea unor structuri organizatorice şi a unui management performante, urmând cele mai bune 
practici utilizate pe plan mondial; 

 d) eliminarea posibilităţilor de generare a unor acte de concurenţă neloială; 
e) condiţii optime de activitate şi de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea 
prevederilor legale;

 f) sprijin idministrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se permită acestuia 
focalizarea pe activităţile ştiinţifice, iar timpul alocat pentru activităţi administrative de către personalul de 
cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcţii de conducere sau administrative să nu depăşească, în medie, 10% 
din timpul de lucru al acestuia; 

 g) în cazul în care unităţile şi instituţiile de drept public sau de drept privat desfăşoară pe lângă activitatea 
de cercetare şi activităţi de natură economică, pentru a evita subvenţionarea încrucişată a activităţii 
economice şi a nu intra sub incidenţa art. 107 alin. (1) din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cele 
două tipuri de activităţi şi costurile de finanţare vor fi evidenţiate distinct în declaraţiile financiare anuale ale 
acestor organizaţii.
ro-og-57-2002-2022-art-38
CITAT: 

 Unităţile şi instituţiile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice, pe baza Strategiei naţionale, 
sunt obligate:

 a) să elaboreze strategii proprii;

 b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii;

 c) să organizeze periodic verificări asupra activităţii economico-financiare, precum şi ale performanţelor 
de management al cercetării, în scopul îmbunătăţirii acestora; 

 d) să raporteze anual autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele şi performanţele ştiinţifice. 
Impactul acestora în economie şi în societate trebuie să fie dat publicităţii prin orice mijloace posibile, 
pentru o informare cât mai largă. 

 e) să îşi organizeze compartimente de marketing în vederea creşterii gradului de aplicabilitate a 
cercetărilor finanţate din fonduri publice. 

ro-og-57-2002-2022-art-76 (2 comentarii)
CITAT: 

 (1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile 
aplicabile. Activele fixe corporale şi necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către 
alte entităţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele de finanţare. 
(2) Achiziţiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit 
legislaţiei în vigoare. 
ro-og-57-2002-2022-art-77 (3 comentarii)
CITAT: 

 Toate rezultatele cercetării se înscriu într-un registru special de evidenţă, constituit pe baza prezentei 
ordonanţe, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special şi metodologia de înregistrare corespunzătoare, în 
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. 

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43