Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Dreptul de a cerceta, libertatea academică

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-5
CITAT: 
 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane 
fizice sau juridice. 
(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în 
condiţii de competenţă 
şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate 
intelectualăşi de utilizare a rezultatelor. 
(3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantatăşi este 
corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etică 
profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra 
omului şi mediului. 
(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează 
persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale 
specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora. 
 
ro-og-57-2002-2022-art-10
CITAT: 

 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăşuratăşi în cadrul 
unor forme asociative, în condiţiile prevăzute de lege. 
(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăşura şi individual, în regim economic, de către 
persoane fizice autorizate conform prevederilor legale. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-53
CITAT: subliniază că SEC nu poate fi finalizat fără garantarea libertății academice în cadrul Uniunii; salută principiul 
libertății academice ca pilon fundamental al noului SEC;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-54
CITAT: invită Comisia să se asigure că SEC promovează respectarea libertății academice în toate țările europene, în 
conformitate cu articolul 13 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru a garanta excelența științifică;


ue-tratat-362-2012 Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale
CITAT: Articolul 13

Libertatea artelor și științelor

Artele și cercetarea științifică sunt libere. Libertatea universitară este respectată.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07