Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Cercetare-dezvoltare şi inovare

Introducere/Probleme

Definiţiile şi delimitările noţiunilor de
cercetare-dezvoltare şi inovare. Acestea ar trebui actualizate conform
practicilor internaţionale, respectiv a manualului Frascati, ediţia
2015, manualului Oslo ediţia 2018 şi a Sistemului Conturilor
Naţionale, ediţia 2008.
mo18 (1 comentariu) Oslo Manual 2018 Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition
mf15 (3 comentarii) Frascati Manual 2015 Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development
sna2008 Sistemul conturilor nationale

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-1
CITAT: 

 Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi inovarea sunt principalele activităţi creatoare de 
cunoaştere şi generatoare de progres economic şi social, încurajate şi sprijinite de către stat conform 
Constituţiei României, republicată, şi prezentei ordonanţe. 

 
ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-5
CITAT: insistă ca, în contextul SEC, termenii „cercetare” și „inovare” să nu se limiteze la inovarea tehnologică, ci să fie integrați 
ca subiecte transversale de mare relevanță pentru toate aspectele științelor sociale și umaniste și să fie pe deplin integrați în 
fiecare dintre obiectivele generale;

ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 
ro-og-57-2002-2022-def-1
CITAT: activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 
ro-og-57-2002-2022-def-2
CITAT: investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea 
unui obiectiv practic, specific. 
ro-og-57-2002-2022-def-3
CITAT: activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare 
şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, 
instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente. 
ro-og-57-2002-2022-def-4
CITAT: implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanţial îmbunătăţit ori a unei 
metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relaţiilor 
externe. 
ro-og-57-2002-2022-def-5
CITAT: introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori 
îmbunătăţit substanţial în privinţa caracteristicilor şi utilizărilor sale. Îmbunătăţirile substanţiale pot fi ale 
specificaţiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale 
utilizării sau ale altor caracteristici funcţionale. 
ro-og-57-2002-2022-def-6
CITAT: punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau 
îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele 
şi/sau programele de calculator. 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-15
CITAT: evidențiază că cercetarea fundamentală se referă la activitățile oamenilor de știință care investighează chestiuni în 
scopul consolidării cunoștințelor, independent de profitabilitatea economică sau de aplicabilitatea pe termen scurt;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07