Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 6: Inovarea de proces

Inovarea de proces:

 punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de distribuţie noi sau 
îmbunătăţite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce priveşte tehnicile, echipamentele 
şi/sau programele de calculator. 
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07