Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Date, materiale, propuneri şi rezultate de cercetare-dezvoltare. Diseminarea rezultatelor, ştiinţa deschisă

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1b
CITAT: 
Libertatea cercetării științifice: ca parte a unei culturi a cercetării inerente SEC și o condiție necesară pentru ca 
cercetătorii să își definească întrebările, teoriile și metodele de cercetare într-un mod liber, deschis și sigur și să 
producă, să partajeze și să disemineze cunoștințe, date și alte rezultate;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1d
CITAT: 
Libera circulație: libera circulație a cercetătorilor și a personalului auxiliar, a cunoștințelor științifice și a 
tehnologiei ar trebui promovată, atrăgând talentele și evitând potențialul exod al talentelor. Acest lucru 
implică schimbul de cunoștințe, date și instrumente științifice cât mai din timp, în special prin practicile 
științei deschise, cariere atractive și bazate pe merite, recunoașterea competențelor cercetătorilor și ale 
personalului auxiliar de-a lungul întregii lor cariere, îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru mobilitatea 
cercetătorilor, sprijinirea circulației cercetătorilor în întreaga Uniune, încurajarea schimburilor dintre mediul 
academic și industrie (precum și cu alte sectoare), diseminarea inovării și sprijinirea accesului liber la 
infrastructurile de cercetare, la infrastructurile tehnologice și la serviciile acestora;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2a
CITAT: 
Știința deschisă: sprijinirea și recompensarea unei veritabile culturi a științei deschise în întreaga Uniune, 
inclusiv generalizarea accesului liber la publicațiile academice și la datele de cercetare (și anume urmând 
principiul „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”), precum și difuzarea și adoptarea 
principiilor și practicilor științei deschise, luând în considerare în același timp diferențele dintre discipline și 
diferențele culturale, inclusiv multilingvismul, sprijinind dezvoltarea competențelor în domeniul științei 
deschise și dezvoltând și integrând și mai mult infrastructura și serviciile digitale de bază;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-12
CITAT: subliniază că pandemia de COVID-19 a demonstrat nu numai importanța cooperării în C&I, ci și importanța 
practicilor și a infrastructurilor din domeniul științei deschise pentru a oferi rapid soluții la cele mai solicitante nevoi 
societale; subliniază că SEC joacă un rol esențial în promovarea științei deschise și în partajarea rezultatelor cercetării, 
a datelor și a infrastructurii, precum și în asigurarea faptului că toate publicațiile științifice rezultate din cercetarea finanțată 
din fonduri publice ar trebui, în mod implicit, să fie publicate în reviste cu acces liber, în timp ce rezultatele și datele 
cercetării ar trebui să fie puse la dispoziție în conformitate cu principiile FAIR (ușor de găsit, accesibile, interoperabile și 
reutilizabile);

ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-35
CITAT: subliniază importanța reducerii fragmentării accesului la datele de cercetare și recunoaște importanța Cloudului 
european pentru știința deschisă (EOSC) în contextul „noului SEC”, care vizează reunirea părților interesate, a inițiativelor și 
a infrastructurilor de date instituționale, naționale și europene în vederea dezvoltării unui ecosistem al științei deschise 
incluzive în UE; solicită promovarea participării la inițiativele privind știința deschisă și schimbul de date prin îmbunătățirea 
infrastructurilor europene de schimb de date și promovarea utilizării standardelor în materie de date;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07