Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

ADC-L206-COD-ETICA

PROPUNERE care priveşte:
ro-lege-206-2004 (2 comentarii) Buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
adc-l206-7 (1 comentariu) Nu există codurile de etica, codul general si codurile pe domenii, prevazute in legea 206/2004 la art 7
ue-standard-research-integrity-code-2017 (2 comentarii) European Code of Conduct for Research Integrity

Se poate adopta direct European Code for Research Integrity (ALLEA) drept cod de etică naţional, după ce va fi tradus.

 Codul european pentru integritate în cercetare este oricum
obligatoriu pentru proiectele finanţate din fonduri UE. Adoptarea
trebuie propusă de CNECSDTI, în conformitate cu art. 7 din legea
206/2004.

actualizat la 2023-12-07 18:14:07