Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UNIV-COMERCIALIZARE-UE: The management and commercialisation of intellectual property in European universities

Se găseşte la: https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/cfa4b8b0-99d7-11ec-83e1-01aa75ed71a1

actualizat la 2023-12-07 18:14:07