Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 45

Conţinut

se declară convins că cercetătorii reprezintă una dintre cele mai importante resurse ale sistemelor de cercetare, 
inovării și creșterii durabile și că trebuie să li se ofere condiții adecvate pentru a-și desfășura activitatea; consideră totodată 
că angajatorii și finanțatorii ar trebui să se asigure că condițiile de muncă pentru cercetători oferă flexibilitatea și autonomia 
considerate esențiale pentru succesul cercetării, permit cercetătorilor (femei și bărbați) să echilibreze viața de familie cu cea 
profesională și îmbunătățesc accesul la infrastructuri, la puterea de calcul și la oportunități; solicită recunoașterea 
sistematică a oportunităților oferite de mobilitatea virtuală a cercetătorilor;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43