Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 43

Conţinut

solicită Comisiei să identifice și să elimine barierele persistente cu care se confruntă cercetătorii atunci când aceștia 
intenționează să se mute în alte țări și regiuni europene, inclusiv barierele care nu sunt legate de cercetare, cum ar fi 
sistemele de securitate socială, pensiile și politicile de resurse umane care implică sisteme de recunoaștere și de 
recompensare, precum și structurile de îngrijire a copiilor și echilibrul dintre viața profesională și cea privată; în acest scop, 
invită Comisia și agențiile naționale să colaboreze și să îmbunătățească colectarea și comparabilitatea informațiilor privind 
recrutarea și mobilitatea cercetătorilor, precum și privind modelele de dezvoltare a carierei;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07