Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 39

Conţinut

ia act de faptul că circulația talentelor și oportunitățile de C&I variază foarte mult de la un stat membru la altul; 
consideră că Comisia și statele membre ar trebui să urmărească circulația talentelor, deoarece o mișcare circulară echilibrată 
a cercetătorilor poate răspunde în mod activ la problema „exodului de creiere”; consideră că realizarea unui astfel de 
echilibru necesită acțiuni la nivel european prin măsuri și instrumente politice;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43