Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 36

Conţinut

subliniază cât este de important să se ofere femeilor și fetelor posibilitatea unor cariere în domeniul STIM și solicită 
statelor membre și Comisiei să elaboreze măsuri pentru a îmbunătăți condițiile în care femeile pot urma o carieră în 
cercetare și pentru a reduce efectele abandonului în domeniu; solicită îmbunătățirea atractivității oportunităților de angajare 
pentru tinerii cercetători și grupurile subreprezentate, având totodată în vedere contribuția crucială a femeilor la activitățile 
științifice și de C&D, reducând în același timp diferența de remunerare între femei și bărbați în acest sector; încurajează 
statele membre și organizațiile de cercetare, inclusiv universitățile, să sprijine condiții și formule de lucru flexibile atât 
pentru femei, cât și pentru bărbați în domeniul cercetării și inovării, inclusiv să susțină repartizarea echitabilă 
a responsabilităților de îngrijire și să revizuiască procesul de evaluare a activității cercetătorilor pentru a elimina 
discriminarea pe criterii de gen; insistă și asupra unei mai bune integrări a dimensiunii de gen în conținutul C&I și asupra 
îmbunătățirii colectării de date și rezultate dezagregate;

actualizat la 2023-08-17 15:01:06