Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: REZOLUTIE 2524/2021 versiunea 2022, OBJ 1

Conţinut

salută comunicarea Comisiei privind un nou SEC pentru cercetare și inovare, care stabilește obiectivele și acțiunile 
strategice ce urmează să fie puse în aplicare în strânsă cooperare cu statele membre, pentru a acorda prioritate investițiilor și 
reformelor în C&I, pentru a atinge obiectivul de 3 % din PIB, pentru a îmbunătăți accesul la excelență al cercetătorilor din 
întreaga UE și pentru a permite rezultatelor cercetării să ajungă la comunitatea științifică, societate și la economia reală, 
asigurând, în același timp, faptul că C&I finanțate din fonduri publice contribuie cu adevărat la bunăstarea societății;


actualizat la 2023-08-17 15:01:06