Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1c

Conţinut


Egalitatea între bărbați și femei și egalitatea de șanse pentru toți: includerea echilibrului de gen în echipele de 
cercetare la toate nivelurile, inclusiv în procesul decizional și de management, combaterea violenței și a 
hărțuirii pe criterii de gen și a prejudecăților de gen, precum și integrarea dimensiunii de gen în conținutul 
C-I, luarea în considerare a diversității în sens mai larg, inclusiv, printre altele, din punctul de vedere al 
genului, originii rasiale sau etnice, religiei sau convingerilor, diversității sociale, handicapului, vârstei sau 
orientării sexuale, precum și combaterea discriminării din orice motiv;


actualizat la 2023-08-17 15:01:06