Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

UE: RECOMANDARE 2122/2021 versiunea 2022, REC 1

ConţinutStatele membre ar trebui să aplice următorul set comun de valori și principii pentru C-I în Uniune în propriile lor 
sisteme de C-I, în strânsă colaborare cu părțile interesate. Respectivele valori și principii ar trebui, de asemenea, să 
fie promovate de statele membre și de Uniune în interacțiunile lor cu țările terțe, pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile și condiții-cadru comune.


actualizat la 2022-06-27 19:19:43