Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

SIPOCA393: Propunere politică publică privind Consolidarea și dezvoltarea capacității de inovare și a sistemului de CDI. Rezultat aferent proiectului “Consolidarea capacitații instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”, Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020---cod SIPOCA 393

Se găseşte la: https://sipoca393.research.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/Propunere-politica-publica_Consolidarea-si-dezvoltarea-capacitatii-de-inovare-a-sistemului-de-CDI-Anexe.pdf

actualizat la 2022-06-27 19:19:43