Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 81

Conţinut

 
Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanţa din fonduri publice proiecte de transfer 
tehnologic, de stimulare a inovării şi a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului naţional. 


 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06