Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 8^2

Conţinut

 (1) În vederea înscrierii în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru 
Cercetare Ştiinţificăşi Inovare, unităţile şi instituţiile de drept public, precum şi cele de drept privat 
prevăzute la art. 7 şi 8 se supun evaluării capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi 
inovare. 
(2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaboreazăşi 
aprobă prin ordin procedura şi metodologia de evaluare a capacităţii de a desfăşura activităţi de 
cercetare-dezvoltare şi inovare, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43