Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 62

Conţinut (1) Valoarea contractelor de finanţare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor 
prevăzute în Planul naţional cuprinde: 
a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor şi echipamentelor pe care le implică conducerea de 
program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a 
programului;

 b) suma pusă la dispoziţie contractorului pentru finanţarea de proiecte sau părţi din acestea, cu respectarea 
procedurilor şi destinaţiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidenţiată în mod distinct.

 (2) Valoarea contractelor de finanţare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se 
în calcul şi coeficientul de inflaţie prognozat. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43