Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 48

Conţinut Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul 
sistemului naţional de cercetare se constituie din:

 a) fonduri de la bugetul de stat;

 b) fonduri atrase de la agenţi economici; 

 c) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale; 

 c^1) fonduri acordate de fundaţii sau provenind din alte surse private; 

 d) alte fonduri constituite conform legii. 

 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07