Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 41

Conţinut

 
Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin: 
  a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional; 
  b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, denumite în continuare planuri 
sectoriale; 
 c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06