Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 3

Conţinut


 (1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate naţională şi are un rol determinant 
în strategia de dezvoltare economică durabilă. 
(2) Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie naţională, 
defineşte politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes naţional în acest domeniu şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
(3) Guvernul promovează, susţine, dezvoltăşi stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes 
naţional, scop în care: 
a) adoptă politici de stimulare şi coordonare la nivel naţional a activităţii de cercetare-dezvoltare şi 
inovare; 
b) asigură surse de finanţare şi instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea 
fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanţe; 
c) elaborează politici şi emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protecţia 
patrimoniului ştiinţific naţional, pentru difuzarea, absorbţia şi valorificarea rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al creşterii bunăstării şi calităţii vieţii, al 
îmbogăţirii patrimoniului naţional şi internaţional al cunoaşterii.
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43