Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 29

Conţinut (1) Menţinerea şi dezvoltarea potenţialului uman de cercetare-dezvoltare şi a bazei de cunoştinţe în 
domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, susţinut cu prioritate prin programele 
privind resursele umane. 
(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreşte şi identifică bunele practici pentru activităţile 
de cercetare-dezvoltare din ţările Uniunii Europene şi ale Organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare 
economicăşi organizează popularizarea lor în vederea adoptării acestora de către instituţiile şi unităţile de 
cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43