Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 22

Conţinut (1) Activitatea curentă a institutului naţional este condusă de directorul general, numit prin ordin al 
conducătorului organului administraţiei publice coordonator, cu avizul autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate 
în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Directorul general, numit în condiţiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul 
autorităţii publice în coordonarea căreia funcţionează institutul naţional, conform metodologiei prevăzute la 
alin. (1). 
sfârşitul textului actualizat. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43