Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 18

Conţinut (1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării 
privind îndeplinirea condiţiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul 
de activitate al unităţii. 
(2) Înfiinţarea şi certificarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi 
umane din domenii de cercetare de interes major. 
(3) Evaluarea capacităţii de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut naţional se realizează în 
conformitate cu prevederile art. 33. 
(4) Institutul naţional care, în urma evaluării, nu obţine certificarea sau re-certificarea, se reorganizează 
prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07