Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, ART 15

Conţinut (1) Unităţile şi instituţiile prevăzute la art. 7 şi 8 pot participa în nume propriu la cooperarea 
tehnico-ştiinţifică internaţională şi pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităţi, în condiţiile 
legii; contractele, precum şi utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizaţi în acordurile 
internaţionale la care România este parte. 

 (2) Rezultatele cercetărilor care sunt proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării 
internaţionale, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cu aprobarea Guvernului. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06