Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 206/2004 versiunea 2022, ART 8

Conţinut (1) Consiliul Naţional de Etică îşi poate constitui grupuri de lucru pe domenii de ştiinţă 
şi tehnologie, cu 
statut permanent sau temporar, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Naţional de Etică, în condiţiile legii. 
(2) *** Abrogat 
(3) Consiliul Naţional de Etică are un aparat propriu de lucru şi, atunci când este cazul, poate apela la 
experţi. 
 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06