Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 8

Conţinut


Pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice 
locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de 
învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă 
anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. 


actualizat la 2022-06-27 19:19:43