Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 195

Conţinut (1) Fiecare universitate are obligaţia să realizeze, la intervale de maximum 5 ani, evaluarea internăşi 
clasificarea departamentelor pe 5 niveluri de performanţă în cercetare, conform unei metodologii-cadru 
elaborate de CNCS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 
Rezultatele evaluării şi clasificării sunt publice. 
(2) Senatul universitar, la propunerea rectorului, pe baza evaluării interne, poate dispune reorganizarea 
sau desfiinţarea departamentelor ori institutelor neperformante, fără a prejudicia studenţii.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43