Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 161

Conţinut Doctoratul se poate desfăşura în limba română, în limba minorităţilor naţionale sau într-o limbă de 
circulaţie internaţională, conform contractului de studii doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de 
doctorat şi studentul-doctorand.

 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43