Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: LEGE 1/2011 versiunea 2022, ART 133

Conţinut (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi 
valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate. 
(2) Un departament poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli 
postuniversitare şi extensii universitare. 
(3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin 
hotărâre a senatului universitar, la propunerea consiliului facultăţii/facultăţilor în care funcţionează. 
(4) Depamententul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de 
venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii. 

actualizat la 2023-08-17 15:01:06