Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Relaţia între sistemul de cercetare-dezvoltare şi alte sisteme ale societăţii. Relaţia cu sistemul de sănătate

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2h
CITAT: 
Acțiuni SEC bazate pe provocări: colaborarea între statele membre și Comisie, inclusiv regiunile și entitățile 
locale, precum și cu țări terțe, cu părți interesate din domeniul C-I și cu industria, combinând punctele forte 
printr-o strânsă coordonare, proiectare în comun, cooperare, schimb de date și finanțare comună pentru a 
promova soluții bazate pe C-I și pentru a atenua riscurile viitoare, în vederea dezvoltării unor politici 
sectoriale care să sprijine obiectivele Europei în materie de reziliență și durabilitate legate de tranziția verde și 
de transformarea digitală; respectivele acțiuni SEC ar trebui:

— să se bazeze pe programele-cadru de cercetare și pe instrumentele Uniunii, cum ar fi misiunile C-I, 
parteneriatele europene, inclusiv comunitățile de cunoaștere și inovare ale Institutului European de 
Inovare și Tehnologie (CCI EIT), inițiativele de programare în comun, precum și alte acțiuni în afara 
programelor-cadru de cercetare ale Uniunii, cum ar fi alianțele C-I multilaterale;


— să răspundă provocărilor noi sau persistente, cum ar fi schimbările climatice, pierderea biodiversității, 
conservarea biodiversității, tranzițiile energetică și digitală, migrația, poluarea cu materiale plastice, 
cancerul, bolile legate de vârstă și bolile rare sau amenințările la adresa sănătății publice, inclusiv bolile 
infecțioase (re)emergente;


— să se bazeze pe contribuția întregului spectru de discipline, permițând ca provocările să fie abordate în 
mod cuprinzător;


— să valorifice experiențele dobândite de pe urma inițiativelor de coordonare existente, cum ar fi Planul 
strategic privind tehnologiile energetice, planurile naționale privind energia și clima, precum și exemplul 
inițiativei SECvsCorona;ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-11
CITAT: subliniază rolul important jucat de C&I în timpul pandemiei de COVID-19 în găsirea unor soluții multisectoriale și 
transdisciplinare pentru depășirea crizei; în acest sens, salută planul de acțiune ERAvsCorona ca exemplu de acțiune definită 
rapid și bine orientată, întreprinsă împreună cu statele membre;

actualizat la 2023-12-07 18:14:07