Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RAPORT-DE-TARA-2020: Raportul de țară din 2020 privind România, SWD(2020)

Se găseşte la: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_ro.pdf

actualizat la 2023-12-07 18:14:07