Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: raport de cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-def-18 Ordonanţă privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

actualizat la 2022-06-27 19:19:42