Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

RO: OG 57/2002 versiunea 2022, definitia 18: Raport de cercetare-dezvoltare

Raport de cercetare-dezvoltare:

 document tehnico-ştiinţific care prezintă obiectivul şi rezultatele 
activităţilor desfăşurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum şi acţiunile concrete pentru valorificarea 
rezultatelor obţinute. 
 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43