Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-def-11
CITAT: instrumentul prin care statul realizează politica 
generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării şi prin care asigură corelarea acestora. 
ro-og-57-2002-2022-art-41
CITAT:  
Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin: 
  a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional; 
  b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, denumite în continuare planuri 
sectoriale; 
 c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare. 

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-41
CITAT:  
Implementarea Strategiei naţionale se realizează prin: 
  a) Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Plan naţional; 
  b) planuri de cercetare ale autorităţilor publice centrale şi locale, denumite în continuare planuri 
sectoriale; 
 c) alte planuri, programe şi proiecte de cercetare. 
ro-og-57-2002-2022-art-42
CITAT:  
Planul naţional reprezintă instrumentul principal prin care se asigură: 
 a) coordonarea, corelarea şi realizarea politicilor naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi al 
cunoaşterii; 
 b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării şi al inovării cu priorităţile de dezvoltare 
economicăşi socială susţinute de ansamblul politicilor guvernamentale; 
 c) coerenţa şi continuitatea activităţilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoaşterii şi inovării. 
ro-og-57-2002-2022-art-43
CITAT: 
(1) Planul naţional conţine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. 
(2) Programele cuprinse în Planul naţional, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se evalueazăşi se 
detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
(3) La elaborarea, evaluarea şi detalierea Planului naţional, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare 
consultă Colegiul consultativ, Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 
Academia Românăşi academiile de ramură, precum şi alţi factori interesaţi. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:42