Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: plafoane în baza cărora se calculează costurile salariale (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-64 (1 comentariu)
CITAT: 

 (1) *** Abrogat 
(2) *** Abrogat 
(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se elaborează de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
(4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07