Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Organizaţiile de cercetare. Prevederi aplicabile organizaţiilor de cercetare de drept public

Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-12
CITAT: 

 (1) În cadrul fiecărei instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare de drept public funcţionează un consiliu 
ştiinţific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare şi inovare a instituţiei sau a unităţii şi 
a programelor proprii de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi luarea măsurilor necesare pentru 
realizarea acestora. 
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se aprobă de consiliul de 
administraţie al unităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1). 
ro-og-57-2002-2022-art-13
CITAT:  (1) Instituţiile şi unităţile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale corespunzătoare. Activităţile şi serviciile pot fi desfăşurate inclusiv prin asociere în 
participaţiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii şi prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public. 
(2) Instituţiile şi unităţile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activităţii proprii 
de cercetare-dezvoltare, conform legii. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43