Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: manifestare tehnico-ştiinţifică (RO)

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-58 (1 comentariu)
ro-og-57-2002-2022-art-72
CITAT: 

 (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes naţional în care se desfăşoară activităţi de 
cercetare-dezvoltare, finanţate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare iniţiază 
organizarea anuală de conferinţe cu participare internaţională, la care participă cu lucrări ştiinţifice unităţile 
şi instituţiile de cercetare-dezvoltare de profil. 
(2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendinţelor şi direcţiilor de cercetare-dezvoltare în 
domeniu, care vor fi incluse în programele naţionale anuale. 

actualizat la 2023-12-07 18:14:07