Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Inovarea şi transferul tehnologic. Relaţia între cercetare-dezvoltare şi inovare

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-30
CITAT: subliniază necesitatea de a asigura sinergii între „centrele SEC” și alte centre legate de C&I, cum ar fi centrele de 
inovare ale Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), centrele și rețelele de inovare digitală, cum ar fi centrele de 
inovare digitală pentru IA, printre altele, și Rețeaua întreprinderilor europene;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-obj-22
CITAT: subliniază importanța cooperării, încă din faza de proiectare, între mediul academic, institutele de cercetare și 
industrie, pentru a promova știința, precum și tehnologiile și soluțiile inovatoare care vizează partajarea resurselor și 
a avantajelor complementare, precum și pentru a finaliza împreună proiectele de inovare tehnologică pentru a crea produse, 
servicii sau procese pregătite pentru piață și pentru a spori prosperitatea; încurajează, în contextul „noului SEC”, 
schimburile reciproce și colaborarea sporită între diferiți actori, cu scopul de a consolida experiența educațională, de 
a accelera procesul de transfer de cunoștințe, de a sensibiliza publicul și de a oferi soluții pentru depășirea provocărilor 
sociale, economice și de mediu;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43