Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: inovare bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare exprimentală (RO)

Nu am gasit o definiţie a acestui termen, şi nici vreo altă
 utilizare în afara menţiunii din art 2(1) din legea cercetării, menţiune
 care implică faptul că această activitate nu este nici cercetare ştiinţifică
 şi nici dezvoltare experimentală şi care face definiţia conceptului de
 `cercetare-dezvoltare' incompatibilă cu `(scientific) research and (experimental)
 development' din Manualul Frascati

Enunturi date ca definiţii.

Nu am identificat enunturi definitorii.

Apariţii în texte.

ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 

Termeni şi concepte conexe

inovare
cercetare-dezvoltare

actualizat la 2023-12-07 18:14:07