Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Termen: cercetare-dezvoltare (RO)

Enunturi date ca definiţii.

ro-og-57-2002-2022-art-2 (1 comentariu)
CITAT: 
 (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentalăşi 
inovarea bazată pe cercetare ştiinţificăşi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentalăşi cercetarea aplicativă. 
(2) Definiţiile termenilor utilizaţi în cuprinsul ordonanţei sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă. 
(3) Definiţiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord cu legislaţia Uniunii Europene şi bunele practici internaţionale. 

Termeni şi concepte conexe

ro-og-57-2002-2022-def-1
CITAT: activităţile experimentale sau teoretice desfăşurate, în principal, pentru 
dobândirea unor cunoştinţe noi cu privire la fundamentele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a se 
urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată. 
ro-og-57-2002-2022-def-2
CITAT: investigaţia originală desfăşurată pentru dobândirea de cunoştinţe în vederea 
unui obiectiv practic, specific. 
ro-og-57-2002-2022-def-3
CITAT: activitatea sistematică, plecând de la cunoştinţe rezultate din cercetare 
şi/sau de la experienţa practică, care urmăreşte producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, 
instituirea de noi procese, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor existente. 
inovare bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare exprimentală
CITAT: Nu am gasit o definiţie a acestui termen, şi nici vreo altă
 utilizare în afara menţiunii din art 2(1) din legea cercetării, menţiune
 care implică faptul că această activitate nu este nici cercetare ştiinţifică
 şi nici dezvoltare experimentală şi care face definiţia conceptului de
 `cercetare-dezvoltare' incompatibilă cu `(scientific) research and (experimental)
 development' din Manualul Frascati

actualizat la 2023-12-07 18:14:07