Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Misiunea inovării

Legislaţie şi recomandări europene


ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-e
CITAT: întrucât accelerarea C&I în Uniunea Europeană și îmbunătățirea colaborării dintre C&I privată și publică în statele 
membre în vederea introducerii timpurii pe piață și a adoptării în societate a noilor soluții tehnologice și îmbunătățirea 
celor existente sunt vitale pentru atingerea obiectivelor noastre climatice, realizarea tranziției digitale și redresarea 
economiei europene; întrucât crearea de locuri de muncă de înaltă calitate oferă oportunități economice pentru UE; 
întrucât investițiile în cercetarea fundamentală înseamnă investiții în viitor și întrucât finanțarea unor astfel de cercetări 
nu ar trebui să fie legată intrinsec de profitabilitatea economică; întrucât progresele științifice majore au rezultat din 
cercetarea finanțată din fonduri publice;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-g
CITAT: întrucât C&I sunt esențiale pentru a permite redresarea Europei, pentru a sprijini și a accelera tranziția digitală și 
tranziția verde într-un mod responsabil din punct de vedere social, pentru a consolida sustenabilitatea și 
competitivitatea Uniunii și a întări reziliența acesteia;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43