Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Misiunea cercetării-dezvoltării

Legislaţie internă existentă


ro-lege-319-2003-2022-art-5
CITAT: 

 Personalul de cercetare-dezvoltare:

 a) asimilează, utilizeazăşi generează noi cunoştinţe şi aplică cele mai bune practici în domeniul specific 
de activitate;

 b) respectă misiunea cercetării, etica şi deontologia profesională.

 

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1e
CITAT: 
Urmărirea excelenței: angajamentul de a programa, de a efectua sau de a sprijini o cercetare de cea mai înaltă 
calitate posibilă, cu scopul de a atinge și a recompensa excelența ca o condiție prealabilă pentru a obține un 
impact la nivel științific, tehnologic, economic, precum și la nivelul politicilor și al societății, extinzând astfel 
baza generală de cunoștințe a Europei. Toate acestea implică faptul că sprijinul public pentru C-I ar trebui să 
vizeze selectarea și finanțarea inițiativelor de înaltă calitate – calitatea presupune că cercetarea este de nivel 
mondial, produce rezultate verificabile și reproductibile și se realizează prin procese și metodologii de 
cercetare transparente și printr-un management al cercetării care să permită reutilizarea sistematică a 
rezultatelor anterioare. Sistemul de evaluare a cercetării – pentru cercetare, cercetători, echipe și instituții – ar 
trebui să respecte acest principiu și să recompenseze calitatea în consecință; sprijinul public ar trebui să 
recunoască faptul că cercetarea fundamentală este esențială pentru asigurarea excelenței, a atractivității și a 
avantajului competitiv al ecosistemelor C-I și ar trebui să găsească un echilibru între cercetarea „motivată de 
curiozitate” și cercetarea „orientată spre obiective specifice”;


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-2f
CITAT: 
Poziția de lider în domeniul științific: stimularea capacităților și a finanțării pentru cercetarea fundamentală 
ascendentă și pentru cercetarea aplicată. Acest lucru va ajuta Uniunea să obțină o poziție de lider ca societate 
a cunoașterii și ca motor al științei la nivel mondial, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru o politică 
de inovare eficace și pentru capacitatea Uniunii de a înțelege, de a se pregăti și de a reacționa la provocările 
viitoare, cum ar fi schimbările climatice sau crizele sanitare;ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-e
CITAT: întrucât accelerarea C&I în Uniunea Europeană și îmbunătățirea colaborării dintre C&I privată și publică în statele 
membre în vederea introducerii timpurii pe piață și a adoptării în societate a noilor soluții tehnologice și îmbunătățirea 
celor existente sunt vitale pentru atingerea obiectivelor noastre climatice, realizarea tranziției digitale și redresarea 
economiei europene; întrucât crearea de locuri de muncă de înaltă calitate oferă oportunități economice pentru UE; 
întrucât investițiile în cercetarea fundamentală înseamnă investiții în viitor și întrucât finanțarea unor astfel de cercetări 
nu ar trebui să fie legată intrinsec de profitabilitatea economică; întrucât progresele științifice majore au rezultat din 
cercetarea finanțată din fonduri publice;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-g
CITAT: întrucât C&I sunt esențiale pentru a permite redresarea Europei, pentru a sprijini și a accelera tranziția digitală și 
tranziția verde într-un mod responsabil din punct de vedere social, pentru a consolida sustenabilitatea și 
competitivitatea Uniunii și a întări reziliența acesteia;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43