Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Libera circulaţie a ideilor, tehnologiilor, cercetătorilor în Spaţiul European al Cercetării

Legislaţie şi recomandări europene


ue-recomandare-2122-2021-2022-rec-1d
CITAT: 
Libera circulație: libera circulație a cercetătorilor și a personalului auxiliar, a cunoștințelor științifice și a 
tehnologiei ar trebui promovată, atrăgând talentele și evitând potențialul exod al talentelor. Acest lucru 
implică schimbul de cunoștințe, date și instrumente științifice cât mai din timp, în special prin practicile 
științei deschise, cariere atractive și bazate pe merite, recunoașterea competențelor cercetătorilor și ale 
personalului auxiliar de-a lungul întregii lor cariere, îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru mobilitatea 
cercetătorilor, sprijinirea circulației cercetătorilor în întreaga Uniune, încurajarea schimburilor dintre mediul 
academic și industrie (precum și cu alte sectoare), diseminarea inovării și sprijinirea accesului liber la 
infrastructurile de cercetare, la infrastructurile tehnologice și la serviciile acestora;ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-a
CITAT: întrucât finalizarea SEC prin realizarea liberei circulații a cercetătorilor și a liberei circulații a cunoștințelor științifice și 
a tehnologiei constituie o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană;
ue-rezolutie-2524-2021-2022-ctx-c
CITAT: întrucât SEC a asigurat mecanisme importante pentru a asigura libera circulație a cercetătorilor și schimbul de 
tehnologii ale cunoașterii și de inovare; întrucât, în plus, SEC este un cadru consacrat, bine cunoscut, care stimulează 
acțiunile transfrontaliere comune de C&I între cercetătorii din statele membre și „centrele SEC”;

actualizat la 2022-06-27 19:19:43