Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Generalităţi. Principiul evitării unui prejudiciu semnificativ

Introducere/ProblemeEvitarea producerii unui 'prejudiciu semnificativ' este un termen din
legislaţia europeană (vezi mai jos) care se referă în general la
efecte de mediu ale aplicaţiilor industriale, adică ale inovareării.

Subiectul se suprapune parţial cu art. 5 alineatul (3) din OG57/2002
care limitează libertatea de desfăşurare a activităţilor de
cercetare-dezvoltare prin `respectarea principiilor de etică
profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării
rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra omului şi mediului.'

Alineatul (3) este formulat defectuos pentru că activităţile de
cercetare-dezvoltare nu sunt o aplicare a rezultatelor ştiinţei ci
chiar obţinerea acestor rezultate.  `Aplicarea rezultatelor ştiinţei'
reprezintă mai degrabă inovare decât cercetare-dezvoltare. Dar,
subiectul inovareării nu este tratat decât tangenţial în OG57. Apoi, nu e
imediat clar dacă rezultatele sunt aplicate asupra omului şi mediului
sau efectele dăunătoare sunt dăunătoare omului şi mediu. (O analiză
semantică aprofundată pare să sugereze cea de a doua variantă, dar ar
trebui să fie imediat clar din text).

Evocarea principiilor de etică presupune că, în codurile de etică,
ar apărea aceste principii, de evitare a unui prejudiciu semnificativ.
Codurile de etică la nivel naţional nu există însă, pe de o parte,
şi dacă privesc cercetarea şi alte activităţi academice, nu privesc
în general aplicarea rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei.


Legislaţie internă existentă


ro-og-57-2002-2022-art-5
CITAT: 
 (1) Dreptul de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare este recunoscut oricărei persoane 
fizice sau juridice. 
(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activităţii de cercetare-dezvoltare este garantat în 
condiţii de competenţă 
şi cu respectarea prevederilor legale şi contractuale privind drepturile de proprietate 
intelectualăşi de utilizare a rezultatelor. 
(3) Libertatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor de cercetare-dezvoltare este garantatăşi este 
corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a principiilor de etică 
profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor ştiinţei şi tehnologiei asupra 
omului şi mediului. 
(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislaţia privind proprietatea intelectuală, se garantează 
persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în condiţii contractuale 
specificate, precum şi dreptul de preemţiune în contractarea lucrărilor de continuare a activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora. 
 

Legislaţie şi recomandări europene

Evitarea unui prejudiciu semnificativ este definită în 
Regulamentul UE 851/2020 şi menţionat în Regulamentul UE privind PNRR (241/2021).
ue-regulament-851-2020 Regulamentul (UE) 2020/851 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 18 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
ue-regulament-241-2021 Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă

actualizat la 2023-12-07 18:14:07