Pagina Ad Astra pentru dezbaterea reformei legislative. Materialele postate aici nu reprezintă neapărat opinia asociaţiei Ad Astra sau a membrilor acesteia, afară de cazul că este specificat altminteri. Aşteptăm contribuţii la adresa:
dezbatere@legislatie.ad-astra.ro. Mai multe detalii ...

Funcţionarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare. Masterul de cercetare

Legislaţie internă existentă


ro-lege-1-2011-2022-art-132
CITAT:  
 (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaboreazăşi gestionează programele de studii. Facultatea 
corespunde unuia sau mai multor domenii ale ştiinţelor, artelor sau sportului. 
(2) Orice facultate se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea 
senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului privind structura instituţiilor de învăţământ superior, iniţiată 
anual de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(3) Într-o instituţie de învăţământ superior de stat, Guvernul, cu consultarea senatului universitar, poate să 
înfiinţeze şi să finanţeze un program de studii sau o facultate cu acele programe de studii care răspund unor 
cerinţe stringente de instruire şi formare profesională în domenii de interes naţional. Programele de studii 
astfel propuse se supun reglementărilor legale în vigoare referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul 
superior. 
(4) O facultate poate include unul sau mai multe departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi 
extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii 
universitare. 

ro-lege-1-2011-2022-art-154
CITAT: 

 (1) Programele de studii universitare de master pot fi: 
a) master profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale; 
b) master de cercetare, orientat preponderent spre formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică. 
Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu primul an de studiu din cadrul 
programelor de studii universitare de doctorat. Masterul de cercetare este exclusiv la forma de învăţământ cu 
frecvenţă 
şi poate fi organizat în cadrul şcolilor doctorale;

 c) mastdidacdactic, organizat exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă. 

 (2) Pot organiza programe de studii universitare de master într-un domeniu acele instituţii de învăţământ 
superior care sunt acreditate sau autorizate provizoriu în acest scop. 

actualizat la 2022-06-27 19:19:43